Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja pn. „Rozwój firmy ELUXO sp. z o.o. w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnego sposobu dystrybucji swoich towarów poprzez kreator internetowy”.

Mająca na celu Rozwój działalności gospodarczej firmy ELUXO sp. z o.o. poprzez rozwój innowacyjnego sposobu dystrybucji swoich towarów w sklepie internetowym oraz zwiększenie zatrudnienia o 1,5 etatu.

Współfinansowana jest ze środków: Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wartość realizowanej operacji: 204 507,81 zł

W tym ze środków EFRROW: 135 379,00 zł

Poziom dofinansowania: 70%